Jun 182015
 

 Το “San Antonio”<br />

Το “San Antonio”

Στὸν Βαγγέλη Βλάχο

Σὰν γερασμένος θρύλος τοῦ Βορρᾶ
πλασμένος μὲ τὴ θλίψη τῶν ἀνέμων
ἄφησε τὴν πικρὴ ἱστορία του στὴ νύχτα
κι ἀποβιβάζοντας τὴ θύμηση στὰ Ντὸκ
τὸ “San Antonio” μὲ πλήρωμα παράξενο
ὥρα ποὺ οἱ χτύποι τῆς καρδιᾶς βαθαῖναν τὸ λιμάνι
σὰν ἕνας ἴσκιος ποὺ ἤθελε στὸν ἥλιο νὰ ταφεῖ
τὶς ἁλυσίδες σπάζοντας χάθηκε στὸ σκοτάδι…

Τάσος Ζερβός – Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΚΙΩΝ (1956)