Πεζογραφία

 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

 

exofillo 004exofillo 0071. Ἐπὶ τῶν ὁρίων. Μυθιστόρημα. (Ἔκδοση τοῦ συγγραφέα.) Ἀθήνα 1968, 21,5 Χ 14,5, σελ. 87.

2. Ὁ Βασιλιὰς Κλεομένης. Μυθιστόρημα. (Ἔκδοση τοῦ συγγραφέα.) Ἀθήνα 1979, 21,5 Χ 14,5, σελ. 197. Κολοφώνας (μὲ κεφαλαῖα): Τὸ βιβλίο τοῦ Τάσου Ζερβοῦ Ὁ Βασιλιὰς Κλεομένης τυπώθηκε τὸ Δεκέμβριο τοῦ χίλια ἐννιακόσια ἑβδομήντα ἐννιὰ στὸ τυπογραφεῖο «Μανούτιος» τοῦ Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη.

3. Γιατί γελοῦσε ὁ Μύσωνας. Διηγήματα. (Ἔκδοση τοῦ συγγραφέα.) Ἀθήνα 1980, 17,5 Χ 12,5, σελ. 66. Κολοφώνας (μὲ κεφαλαῖα): Τὸ Γιατί γελοῦσε ὁ Μύσωνας τοῦ Τάσου Ζερβοῦ στοιχειοθετήθηκε καὶ τυπώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ χίλια ἐννιακόσια ὀγδόντα στὸ τυπογραφεῖο «Μανούτιος» τοῦ Χ. Γ. Μανουσαρίδη.

4. Ὁ βασιλιὰς Κλεομένης. Μυθιστόρημα, β’ ἔκδοση. Ἀθήνα 1983, 21,5 Χ 14,5, σελ. 197. Ἀντὶ γιὰ κολοφώνα στὴ σ. 4 ἡ σημείωση: Τὸ βιβλίο ἀνατυπώθηκε ἀπὸ τὴν ἑταιρία Γραφικῶν Τεχνῶν Λύχνος ΕΠΕ τὸ Δεκέμβριο [τοῦ] 1982 γιὰ λογαριασμὸ τοῦ συγγραφέα.